Belangrijke wettelijke wijzigingen per 1 januari 2014

Hieronder in vogelvlucht een aantal belangrijke veranderingen in wetgeving per 01-01-2014.

Overgang naar IBAN, aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt, kantineregeling voor sportverenigingen verdwijnt, verhuurderheffing gaat (fors) omhoog, identiteitspas in de champignonsector, geen postbezorging meer op maandag, eigen risico zorgverzekering omhoog naar minimaal € 360,-, mestverwerkingsplicht veehouderijen, hogere door werkgevers te betalen premie voor tijdelijke werknemers in de Ziektewet, premiekorting voor werknemers jonger dan 27 jaar,

Read More