Merkregistratie

Merk registreren zelf doen bij BOIP of uit handen geven aan een ervaren specialist?

Indien u een merk wilt registreren kunt u ervoor kiezen dit zelf te doen via de online portal van het in Den Haag gevestigde Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE of, in het Engels, BOIP). U kunt er uiteraard ook voor kiezen om de merkregistratie uit te besteden aan een ervaren specialist merkenrecht. Deze jurist of merkenspecialist zal voor u allereerst merknaamonderzoek verrichten. Hij of zij bekijkt dan of er al oudere merkgerechtigden zijn in dezelfde categorie producten of diensten, en of het woordmerk of het beeldmerk voldoende onderscheidend is.


Benelux merkinschrijving

Bovendien moet een merk in voldoende mate specifiek zijn, en niet generiek. Bovendien mag een merk niet misleidend of verwarringwekkend zijn. De registratiekosten voor 3 categorieën bedragen € 240,-. Aan een spoedregistratie, of een inschrijving in meer dan 3 klassen, zijn hogere vaste kosten verbonden. Wilt u de Benelux merkinschrijving door ons laten verrichten dan kost dit €550,- exclusief btw en inclusief de vaste registratiekosten.


Merkdepot is 10 jaar geldig

Registratie duurt grofweg 9 weken. Het BOIP hanteert namelijk een oppositietermijn van 2 maanden, waarbinnen andere merkhouders bezwaar kunnen maken tegen uw inschrijving. Na ommekomst van de oppositietermijn, en indien er geen weigering op absolute gronden is door het BOIP zelf, is er sprake van een succesvolle merkregistratie. Dat depot is geldig gedurende 10 jaar en dient daarna te worden verlengd met eenzelfde periode. U kunt ook een abonnement nemen op latere merken, zodat u zelf (of uw gemachtigde) in bezwaar kunt gaan tegen een nieuwe, op uw eigen merk gelijkende inschrijving.

Bent u eenmaal merkhouder dan kunt u optreden tegen het gebruik van uw merk door anderen. Zelf, of middels een daartoe strekkend verzoek (inclusief te vorderen schadevergoeding) bij de rechter. Wilt u uw onderneming verkopen dan is deze waarschijnlijk meer waard wanneer er een bekend merk aanhangt. Een merk is derhalve ook verhandelbaar.

Merknaambescherming bij het BOIP. Juridisch advies merkenrecht. Bedrijf starten doe je samen met ons.

Merknaambescherming bij het BOIP. Juridisch advies merkenrecht. Bedrijf starten doe je samen met ons.

Merknaambescherming

Inschrijving van uw bedrijfsnaam bij de KvK (handelsnaam) geeft geen merknaambescherming. Wij adviseren dat u zowel uw handelsnaam, domeinnamen als merknamen inclusief logo bij de betreffende instanties registreert. Natuurlijk kunnen wij hierover met u meedenken.

Wilt u, na een merkdepot in de Benelux ook internationaal registreren? Dan liggen er verschillende routes open, elk met hun eigen voor- en nadelen. U kunt kiezen voor een Europese registratie bij het in het Spaande Alicante gevestigde BHIM, of voor een internationale registratie - die 90 landen covert - bij het OHIM te Genève.

U kunt uw merk op uw eigennaam registreren of op naam van uw VOF, BV of NV. Heeft u een eenmanszaak dan komt het merk automatisch op uw eigennaam te staan. U kunt uw merk ook in licentie geven aan anderen. Dit zien we bijvoorbeeld vaak bij franchiseconstructies.


Juridisch advies en algemene voorwaarden

Ook voor andersoortige dienstverlening kunt u bij ons terecht. Wij bieden juridisch advies en rechtsbijstand op de volgende rechtsgebieden:

  • Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid - zoals arbeidsovereenkomsten, proeftijd en ontslagprocedures
  • Ondernemingsrecht en Bedrijfsrecht - zoals vergunningen en omzetting van eenmanszaak naar VOF of BV
  • Europese Regelgeving - zoals Europese Richtlijnen en de gevolgen daarvan voor lidstaat Nederland
  • Contracten en Schadevergoedingsrecht - zoals een contract opstellen of overeenkomst controleren
  • Algemene Voorwaarden - zoals het maken van leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden
  • Intellectueel Eigendomsrecht - zoals merkregistratie en de bescherming van auteursrechten
  • Procesrecht - zoals het opstellen van een dagvaarding en het voeren van een rechtszaak

De werkwijze van JuridischAdviesVoorBedrijven.nl kenmerkt zich door deskundigheid, resultaatgerichtheid, betrokkenheid en inlevingsvermogen, met een persoonlijke en informele aanpak. Omdat wij zelf ondernemer zijn kunnen wij ons bij uitstek inleven in de problemen en uitdagingen die een bedrijfseigenaar tegenkomt en aan welk soort juridisch advies men behoefte heeft.

Laat u adviseren en bijstaan door een in het ondernemingsrecht en het merkenrecht gespecialiseerd bedrijfsjurist! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Op onze blog vindt u korte kennisartikelen over juridische onderwerpen waarover wij u kunnen adviseren.