Jurist Europese Regelgeving

Vraag om advies aan juristen met specialisatie Europees Recht en Regelgeving

Europese Regelgeving is overal. JuridischAdviesVoorBedrijven.nl kan u adviseren en bijstaan bij arbeidsrechtelijke, ondernemingsrechtelijke, sociale zekerheidsrechtelijke, intellectueel eigendomsrechtelijke en contractenrechtelijke aangelegenheden vanuit Europees perspectief. Zoals bij het zakendoen over de grens. Wij adviseren tevens over Europees Consumentenrecht.

Denk aan het opstellen van arbeidscontracten voor Europese werknemers. In de wandelgang noemt men dit wel eens een Europees contract. Moet een werkgever uit Duitsland bijvoorbeeld in Nederland zijn gevestigd om een Nederlandse werknemer op basis van een 0-uren contract in dienst te kunnen nemen. Vraag in dat kader om advies over vrij verkeer van goederen en diensten binnen de Europese Unie.


Engelstalige contracten

En natuurlijk kunnen wij ook met u sparren over consumentenrechten, internationaal privaatrecht (IPR) en algemene voorwaarden. Ook voor het opstellen van Engelstalige contracten kunt u bij ons terecht, voor als u zaken wilt doen met China, de Verenigde Staten, India of Duitsland. Denk daarnaast aan fiscaliteiten zoals het verleggen van een belastingplicht bij het zakendoen met particulieren of bedrijven binnen en buiten de EU. Europese Regelgeving is van steeds grotere invloed op het Nederlandse bedrijfsleven. Doe dus uw voordeel met onze kennis en ervaring.


Bedrijf oprichten

Een bedrijf oprichten dat producten of diensten aan Europese Lidstaten wil leveren kan profiteren van regels omtrent vrij verkeer van goederen, diensten en werknemers binnen de Europese Unie. Zoals een webshop die ook aan het buitenland levert. Maar denk ook aan Europese regelgeving met betrekking tot uw algemene voorwaarden, of eisen die de Europese Unie aan uw onderneming stelt. Nieuwe Europese Richtlijnen worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving: laat u goed adviseren over hetgeen dit voor uw onderneming betekent.

Een aantal rechtsgebieden zijn constant in beweging onder invloed van Europese regelgeving, zoals intellectueel eigendom, milieuregels, consumentenrecht (inclusief het webwinkelrecht) en vrij verkeer van personen. Ook zijn er EU-wijde regels over audiovisuele media, mededingingsrecht, telecommunicatie, binnenvaart, brandstof en energie en kredietverlenende instanties. Soms worden nieuwe grenzen aangegeven en moeten risico's andermaal in kaart worden gebracht. Maar vaak bieden implementatie van Richtlijnen en harmonisatie van Europees Recht nieuwe mogelijkheden en kansen: nieuwe ruimte voor ondernemers! Laat u goed en adequaat adviseren.

Bedrijf starten? Zoekt u een ervaren sparringpartner met verstand van zaken doen? Vraag om advies aan juristen met specialisatie Europees Recht en Regelgeving.

Bedrijf starten? Zoekt u een ervaren sparringpartner met verstand van zaken doen? Vraag om advies aan juristen met specialisatie Europees Recht en Regelgeving.


Waarom een jurist Europese Regelgeving?

Onze juristen zijn slagvaardig en hebben ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers).

Bij een groeiend aantal juridische procedures alsook bij het controleren van contracten en opstellen van algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. U mag alle rechtszaken bij de Sector Kanton van de rechtbank (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken, (letsel)schadezaken en geldvorderingen zelf voeren.

Een juridisch adviseur kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kan JuridischAdviesVoorBedrijven.nl u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt. Laat u met raad en daad bijstaan door een gespecialiseerd jurist Europese Regelgeving!

Neem gerust contact met ons op via email of telefoon.