Tarieven

Tarief juridische dienstverlening

Als hoofdregel hanteren wij een uurtarief van €165,- (excl. 21% btw). Dit tarief geldt per 01-01-2018 voor zowel zakelijke als particuliere klanten. We berekenen geen kantoorkosten en maken van te voren zoveel mogelijk een afspraak over de kosten voor onze juridische dienstverlening, zodat u weet waaraan u toe bent. Er wordt per eenheden van 15 minuten afgerekend. Bij duidelijk afgebakende opdrachten is het ook mogelijk om een vast tarief (fixed fee) overeen te komen. Bijvoorbeeld als er een contract moet worden opgesteld of gecontroleerd.

Bij kwesties met een internationale dimensie berekenen wij een uurtarief van €195,- ex btw. Denk bij internationale aspecten aan internationaal privaatrecht (IPR-zaken) of het redigeren of screenen van overeenkomsten in een vreemde taal, zoals Duits of Engels.


Strippenkaart

Het is ook mogelijk om met een strippenkaart te werken waarbij u van te voren uren met korting inkoopt. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen wij aan startende ondernemers in de innovatieve en creatieve sector een korting toe van 10% op het uurtarief. We berekenen geen toeslagen zoals administratieve kosten voor het bijhouden van uw dossier. Dus wel starterskorting en geen kantoorkosten.

Voor alle opdrachten geldt dat wij een voorschot in rekening brengen. U reserveert uren bij ons, die wij vervolgens in onze agenda inplannen. De opdrachtverlening wordt schriftelijk bevestigd of per email. De opdrachtverlening vermeldt ten minste een korte beschrijving van de opdracht (de juridische werkzaamheden), de omlooptijd en de hoogte van het verlangde voorschot.

Betaling

Betaling van het uurtarief dient te geschieden binnen 14 dagen van de factuurdatum. Eventuele extra kosten zoals griffierechten worden direct in rekening gebracht en deze dienen binnen 7 dagen te worden betaald.

Het maken van deugdelijke en goede financiële afspraken met u als cliënt is voor u en voor ons van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat het kostenplaatje voor u helder en inzichtelijk is en blijft en we streven ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Extra kosten

Soms moet u rekening houden met extra kosten, anders dan voor onze juridische diensten. U kunt daarbij denken aan vaststaande kosten aan derden, bijvoorbeeld griffierecht, legeskosten of kosten voor uittreksels van registers en reiskosten. Wij zullen u daarover vooraf informeren zodat u altijd weet waaraan u toe bent. Er worden geen andere extra kosten (zoals bijvoorbeeld kantoorkosten) in rekening gebracht.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.