Rechtszaak starten

Procedure entameren begint vaak met een dagvaarding

Bent u in een rechtszaak verwikkeld? Wij kunnen u adviseren en bijstaan bij procesrechtelijke aangelegenheden, zoals het opstellen van een dagvaarding, het ten uitvoer brengen van een vonnis en het aanzoeken van een goede deurwaarder.

U kunt bij ons ook terecht voor het ontbinden van een contract. Of het laten nietig verklaren van voor u onredelijk bezwarende artikelen in algemene voorwaarden. Lukt het niet om er samen met de wederpartij uit te komen dan kunnen wij namens u aan de rechter vragen om de overeenkomst te laten vernietigen. Wij bekijken samen met u de mogelijkheden. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.


Dagvaarding opstellen

Een rechtszaak begint voor de eisende partij doorgaans met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. Vervolgens kunnen partijen over en weer op elkaar reageren en volgt er een uitspraak van de rechter. Tussentijds kan er worden geschikt: dit betekent dat partijen alsnog tot overeenstemming zijn gekomen.

Na de uitspraak (mits er geen beroep is ingesteld) wordt het vonnis tenuitvoergelegd door een gerechtsdeurwaarder. Wij kunnen u adviseren over civielrechtelijke rechtszaken, die tegen u zijn aangespannen of die u zelf wilt starten. Voorbeelden van werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren zijn:

 • het voeren van juridische procedures;   
 • het opstellen van een ingebrekestelling;   
 • een dagvaarding opstellen;   
 • een dagvaarding uitbrengen;   
 • bezwaar en beroep aantekenen;   
 • schriftelijk reageren op een door u zelf ontvangen dagvaarding;   
 • u vertegenwoordigen op de terechtzitting;   
 • advies over de tenuitvoerlegging van een vonnis;   
 • met partijen om de tafel gaan zitten om tot een minnelijke oplossing te komen;   
 • kosten / baten analyse en inschatting van het procesrisico;   
 • een vordering in reconventie instellen;   
 • het contact met de deurwaarder onderhouden;   
 • uitzoeken welke rechter ontvankelijk is 
 • onderzoeken welk recht van toepassing is op een bepaalde rechtsverhouding  
 • een schikkingsvoorstel op juridische merites toetsen. 
Het starten van een rechtszaak begint vaak met het opstellen van een dagvaarding. Vraag gerust naar onze werkwijze.

Het starten van een rechtszaak begint vaak met het opstellen van een dagvaarding. Vraag gerust naar onze werkwijze.

Procesrecht: waarom juridische bijstand?

Bij het voeren van een groot aantal juridische procedures, alsook bij het opstellen van een dagvaarding, contracten en algemene voorwaarden alsook het controleren van arbeidscontracten is het inschakelen van een advocaat niet verplicht. U mag alle juridische procedures bij de Sector Kanton van de rechtbank (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, maar ook consumentenzaken (letsel)schadezaken en geldvorderingen zelf voeren.

Denk aan de ontbinding van een huurcontract. Een juridisch adviseur kan u daarbij helpen of als raadsman namens u optreden. Ook in het voortraject kunt u een beroep doen op onze dienstverlening. Sommige zaken worden tegenwoordig zelfs digitaal afgedaan. Men kan in eenvoudige zaken inmiddels dus al online procederen.

Werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door deskundigheid en resultaatgerichtheid, met een eigentijdse no-nonsense aanpak waar u daadwerkelijk iets aan heeft. Bovendien zijn wij laagdrempelig, flexibel en niet gebonden aan allerlei bureaucratische en tijdrovende standaardprocedures. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kunnen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring  bij u in de buurt.


Het is verstandig om gebruik te maken van juridische bijstand omdat juridische procedures erg ingewikkeld zijn: van ingebrekestelling en verzuim tot de dagvaarding en van de zitting tot en met de tenuitvoerlegging van het vonnis.


Modelcontracten en Europese Regelgeving

U kunt eveneens bij ons terecht voor een juridische websitecheck, het in orde maken van modelcontracten, proactive lawyering, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en controle op onder- of oververzekering. Daarnaast bekijken wij of er Europese Regelgeving op uw bedrijfsvoering van toepassing is. Het is in uw eigen belang om contracten die u wilt ondertekenen te laten nakijken door een jurist. Het zijn namelijk vaak de kleine lettertjes die u de das omdoen.

JuridischAdviesVoorBedrijven.nl heeft ruime ervaring in en kennis van het procesrecht, de verschillende juridische procedures procedures, belangenbehartiging, de steeds veranderende wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties zoals stichtingen en verenigingen, bedrijven, overheden en werkgevers). We zitten vooraan in ons vak.

Heeft u zojuist een dagvaarding ontvangen of bent u genoodzaakt zelf te dagvaarden? Heeft u behoefte aan procesrechtelijke vertegenwoordiging? Wilt u een rechtszaak beginnen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een mondeling of schriftelijk advies.