Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een essentieel onderdeel van onze bedrijfscultuur. Zo proberen wij het gebruik van fossiele brandstoffen (auto, energie etc.) tot een minimum te beperken, en maken wij alleen gebruik van de printer als het echt moet. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel en wij stellen alles in het werk om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Dit betekent winst voor mens, milieu en maatschappij. Daarnaast tonen wij onze betrokkenheid bij de lokale samenleving door met menskracht, expertise, faciliteiten en netwerken te participeren in plaatselijke verenigingen en projecten.

Neem voor juridisch advies bedrijven vrijblijvend contact met ons op.