Intellectueel eigendom en auteursrechten

Jurist Intellectueel Eigendom

Onze juristen hebben hun sporen inmiddels verdiend in het intellectueel eigendomsrecht. Wij kunnen u adviseren en bijstaan bij kwesties over intellectueel eigendom, zoals het beschermen van uw ideeën, handelsnaam, auteursrechten, portretrechten, modellen, databanken, copyrights, boeken en artikelen (geschriftenbescherming), merkenrecht, nationaal en internationaal.

Wij hebben op dit gebied jarenlange ervaring en dragen kennis van de procedures op het gebied van het portretrecht, industrieel eigendom, octrooirechten, bewijsvoeringsperikelen in het auteursrecht, handelsnaamrecht alsook het domeinnamenrecht en het databankenrecht. We kunnen u helpen met merkregistratie van uw bedrijfsnaam of logo bij het BOIP of het OHIM. Ook kunnen wij u bijstaan in geval u een dagvaarding of sommatiebrief heeft ontvangen inzake de schending van andermans auteursrechten of naburige rechten.

Nu wordt het interessant.

Auteursrechten op uw werk

Auteursrecht ontstaat van rechtswege en heeft een looptijd van 70 jaar na het overlijden van de maker. Auteursrechten kunnen liggen op muziek, op een ontwerp of idee, maar ook op een afbeelding zoals een foto. Ook op websites kan auteursrecht liggen. Intellectueel eigendom omvat meer dan merknaamregistratie alleen. Op een muziekdownload kunnen zowel muziekauteursrechten van de componist als naburige rechten van de producer liggen.

Industrieel eigendom in licentie geven

Wilt u uw ideeën, auteursrechten (zoals teksten, muziek, foto's, kunstwerken, logo's, concepten, modellen, software) of handelsnaam laten registreren? Of in licentie geven? Of meent u dat er een inbreuk op uw auteursrechten of industrieel eigendom heeft plaatsgevonden? Wij kunnen de inbreukpleger dan een sommatiebrief sturen. Soms kan het ook nodig zijn een rechtszaak te starten. Er kan dan een verbod worden gevorderd, een ex parte of schadevergoeding. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. De intake is gratis.

U zoek naar hulp en advies bij het vastleggen van uw auteursrechten en uw handelsnaam. Ook wilt u graag uw merk registreren, zoals uw bedrijfsnaam of logo.

U zoek naar hulp en advies bij het vastleggen van uw auteursrechten en uw handelsnaam. Ook wilt u graag uw merk registreren, zoals uw bedrijfsnaam of logo.

Merkregistratie bij het BOIP in Den Haag

Heeft u al eens nagedacht over het registreren van uw merk bij het BOIP? Wij kunnen deze merkregistratie voor u uitvoeren tegen een concurrerend tarief. Eerst doen we merknaamonderzoek. Dat houdt in dat we voor u nagaan of het woordmerk niet al in gebruik is in bepaalde klassen diensten en waren, en of het beeldmerk niet verwarringwekkend lijkt het het logo van een ander bedrijf. Bestaande merken hebben namelijk een ouder recht op de door hun geregistreerde merknaam en dat oudere recht heeft voorrang.

Wat is er aan de hand.

De vereisten voor merknaamregistratie zijn dat uw merknaam voldoende onderscheidend is, en derhalve niet beschrijvend. Anders loopt u kans dat het BOIP uw inschrijving weigert op grond van formele bezwaren of dat een merknaamhouder een oppositieprocedure tegen uw inschrijving instelt. U mag dus geen grasmaaiers leveren onder de merknaam grasmaaier: dat is te beschrijvend. Is het merk eenmaal succesvol gedeponeerd bij het BOIP dan moet het worden onderhouden. Een depot is namelijk maar 10 jaar geldig.Handelsnaamregistratie bij de KvK

Voordat u over gaat tot inschrijving van uw handelsnaam bij de Kamer van Koophandel is het raadzaam onderzoek te doen in het Handelsregister. Dit om verwarring bij of misleiding van het publiek te voorkomen door de inschrijving van overeenstemmende handelsnamen. De handelsnaamwet schrijft voor dat een zuiver beschrijvende handelsnaam in beginsel niet geoorloofd is. Een eerdere handelsnaamregistratie staat bovendien in de weg aan een latere inschrijving van dezelfde naam: een oudere handelsnaam gaat dus altijd voor. Ook mag een handelsnaam geen inbreuk maken op het merkenrecht van iemand anders.

U zult het zelf zien.

Wij hebben ruime ervaring met het verzorgen van juridisch advies voor bedrijven en dragen up to date kennis van de verschillende procedures zoals merkregistratie, handelsnaamregistratie bij de KvK, handelsnaamonderzoek, bezwaar en beroep, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers).

Laat u efficient adviseren en bijstaan door een jurist intellectueel eigendom! Neem vandaag nog contact met ons op.


Waarom een juridisch adviseur MKB?

Bij het controleren van overeenkomsten en algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. Dit geldt ook voor veel juridische procedures. U mag alle juridische procedures bij de kantonrechter (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken, kwesties omtrent intellectueel eigendom en geldvorderingen (tot € 25.000) zelf voeren.

Een juridisch adviseur MKB kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kan JuridischAdviesVoorBedrijven.nl u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat die ervaring heeft met juridisch advies MKB bij u in de buurt.