Startups: risico's afdekken door maatwerk algemene voorwaarden

Hoe komt het dat startups hun algemene voorwaarden slecht op orde hebben?

Het laten opstellen van maatwerk algemene voorwaarden staat meestal laag op het prioriteitenlijstje van startups. Met name als het een kleine startup betreft met weinig budget. Vaak denkt men: dat komt wel of we plukken wat van internet.

Luister hier naar het interview over startups en algemene voorwaarden van mr. Kop bij BNR Nieuwsradio Ochtendspits

Luister hier naar het interview over startups en algemene voorwaarden van mr. Kop bij BNR Nieuwsradio Ochtendspits

Het belang van algemene voorwaarden wordt vaak onderschat, zeker in sectoren die zich hoofdzakelijk bezig houden met een vorm van (online) dienstverlening, zoals een webwinkel. Je hebt dan in mindere mate te maken met de noodzaak van een ‘return policy’ of regels omtrent productveiligheid. De initiatiefnemers van de startup denken dan al gauw dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. Dat is jammer, want algemene voorwaarden zijn noodzakelijk om goed en veilig te kunnen deelnemen aan het rechtsverkeer: ze zijn nodig om veilig te kunnen zakendoen. Het gaat hier om het inzien van het belang van het hanteren van maatwerk algemene voorwaarden. En dat is best lastig zonder juridische bagage.

Wat kun je ermee? Het doel van de kleine lettertjes.

Met goede algemene voorwaarden die in lijn zijn met een aanwezige verzekeringsfaciliteit is het mogelijk je initiatief juridisch zoveel mogelijk dicht te timmeren. Je kunt hiermee aansprakelijkheid beperken of zelfs uitsluiten, of een dure juridische procedure voorkomen.

Tegen welke problemen lopen startups aan?

Aan elkaar ge-copy paste algemene voorwaarden die van internet zijn geplukt zijn niet op maat, dat wil zeggen niet in lijn met de specifieke bedrijfsvoering, en dus ongeschikt voor gebruik. Een online drogisterij heeft bijvoorbeeld behoefte aan andere algemene voorwaarden dan een digitale downloadstore van mp3’s.

Daarnaast zijn dat soort gepirateerde algemene voorwaarden vaak verouderd en niet in lijn met de op dit moment geldende wetgeving. Of ze zijn verkeerd overgenomen van een concurrent, of te algemeen. Vaak is er onvoldoende juridische basiskennis in huis bij een startup om de urgentie hiervan in te zien.

Algemene voorwaarden bieden een startup bescherming

Het consumentenrecht is op punten ten aanzien van de verkoop op afstand - waar een webwinkel onder valt - recent aangescherpt. Door een wetswijziging naar aanleiding van een Europese Richtlijn. Denk aan consumentenwaarborgen als bedenktijd en het herroepingsrecht van 14 dagen. Het is van belang dat de algemene voorwaarden overeenstemmen met wettelijke vereisten, en dat ze op de juiste wijze aan de consument ter beschikking worden gesteld, anders loopt de startup het risico dat ze helemaal niet van toepassing zijn, en de startup dus geen bescherming bieden richting hun klanten. Ze moeten bijvoorbeeld downloadbaar zijn en er moet voor akkoord worden geklikt.  

Geen algemene voorwaarden, wat dan?

Startups kunnen risico's afdekken door het hanteren van maatwerk algemene voorwaarden

Startups kunnen risico's afdekken door het hanteren van maatwerk algemene voorwaarden

Zonder algemene voorwaarden moet je in beginsel elke overeenkomst die je aangaat op hoofdpunten uit onderhandelen. Dat is niet te doen. Bovendien kan het dan voorkomen dat betalingen eindeloos op zich laten wachten, dat men minder makkelijk rente in rekening kan brengen of minder makkelijk tot een incasso-procedure kan overgaan. Algemene voorwaarden stroomlijnen het zakendoen met consumenten en bevorderen de rechtszekerheid.

Intellectueel eigendom

Het is hetzelfde als met een huwelijk: het gaat natuurlijk altijd goed totdat het fout gaat. Krijg je als webshop een conflict over levering, betaling of conformiteit, dan is het handig om terug te kunnen vallen op goede algemene voorwaarden, omdat die voorwaarden regels stellen voor dat soort situaties. Regels zoals betalingsvoorwaarden, leveringscondities en een incassobeding. Of een eigendomsvoorbehoud en regels omtrent overmacht-situaties en intellectueel eigendom.

Per artikel geven ze aan wat de klant van een webwinkel mag verwachten, maar stellen ook vast wat de webwinkel zelf van haar klanten kan en mag verwachten. Ieders rechten en plichten dus.

Hoe kun je als startup deze problemen voorkomen?

Bedenk als ondernemer vooraf goed wat je gaat aanbieden en hoe je dat wilt doen. Zoek contact met een ervaren jurist en laat de algemene voorwaarden door deze professional opstellen. Ga in ieder geval niet zelf copy-pasten – al lijkt het nog zo gemakkelijk en goedkoop. Zorg er als startup voor dat je algemene voorwaarden op maat gemaakt zijn en up-to-date.

Ik zeg altijd tegen mijn cliënten als je kiespijn hebt dan ga je naar de tandarts. Je gaat niet proberen om je eigen kiezen te trekken. Voor algemene voorwaarden en contracten geldt hetzelfde: je gaat als startup dus niet copy pasten van het internet - je gaat daarvoor naar een gespecialiseerd jurist.

Risico's afdekken door maatwerk algemene voorwaarden

Bovendien kan je verzekeringspremie omlaag als je maatwerk algemene voorwaarden hanteert. Die bieden je immers bescherming waardoor er op bepaalde punten minder beroepsmatig of bedrijfsmatig risico behoeft te worden afgedekt. Een belangrijke functie van contracten en algemene voorwaarden is risico's afdekken bij het zaken doen. Zowel in Nederland als bij het grensoverschrijdend zakendoen.

Tenslotte moeten je klanten de algemene voorwaarden altijd kunnen inzien en zich voorafgaand aan de koop of het sluiten van het contract waarvan de voorwaarden deel uitmaken akkoord verklaren met de inhoud ervan. Dit noemen we ter hand stellen, een wettelijk vereiste. Anders zou een rechter in geval van conflicten kunnen oordelen dat ze niet van toepassing zijn en de startup daardoor geen bescherming bieden tegen bijvoorbeeld aansprakelijkheid en andere juridische calamiteiten.