Wat is een Stamrecht BV?

Stamrecht BV na ontslag

De stamrecht BV is een rechtspersoon die door een pas ontslagen werknemer wordt opgericht teneinde belastingheffing (loonheffing) uit te stellen over de van zijn ex-werkgever ontvangen ontslagvergoeding, vertrekpremie of gouden handdruk. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zgn. stamrechtvrijstelling, een Nederlandse fiscale voorziening. Sinds 2010 bestaat er een alternatief in de vorm van banksparen, waarbij met een stamrechtbeleggingsrecht of stamrechtspaarrekening vergelijkbare belastingvoordelen gelden. Dit kan de oprichtingskosten en administratieve lasten van een BV schelen, maar is uiteraard wel afhankelijk van het specifieke product dat bij een bank wordt afgenomen. 

Stamrecht BV na ontslag en ontslagvergoeding. Let op de stamrechtvrijstelling is inmiddels afgeschaft!

Stamrecht BV na ontslag en ontslagvergoeding. Let op de stamrechtvrijstelling is inmiddels afgeschaft!

Ontslagvergoeding

Van de stamrechtvrijstelling kan alleen gebruik gemaakt worden als aan alle fiscale voorwaarden wordt voldaan. De werkgever moet de ontslagvergoeding bijvoorbeeld linea recta overmaken naar de BV, en niet naar de oud-werknemer. 

De oprichter en eigenaar van de stamrecht BV sluit een contract met de BV met daarin de hoogte van de (maandelijkse) uitkering. Op deze uitkeringen dient zelf loonheffing te worden ingehouden. In deze stamrechtovereenkomst staan verder zaken als de mogelijkheid tot tussentijdse wijziging, minimale looptijd alsmede de onmogelijkheid van afkoop. De stamrecht BV is voorts onderworpen aan de gangbare fiscale wet-en regelgeving. 

Neem voor meer informatie of voor juridisch advies MKB gerust contact met ons op - wij staan voor u klaar!