Belangrijke wettelijke wijzigingen per 1 januari 2014

Hieronder in vogelvlucht een aantal belangrijke veranderingen in wetgeving per 01-01-2014.

Overgang naar IBAN, aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt, kantineregeling voor sportverenigingen verdwijnt, verhuurderheffing gaat (fors) omhoog, identiteitspas in de champignonsector, geen postbezorging meer op maandag, eigen risico zorgverzekering omhoog naar minimaal € 360,-, mestverwerkingsplicht veehouderijen, hogere door werkgevers te betalen premie voor tijdelijke werknemers in de Ziektewet, premiekorting voor werknemers jonger dan 27 jaar,.

Voorts: voorwaarden jaaraangifte btw (omzetbelasting) gewijzigd, beloning verbetering energie-efficiëntie bedrijven door subsidie indirecte emissiekosten ETS, digitaal procederen bij de eKantonrechter, minimumleeftijd voor verkoop alcohol en tabak aan jongeren omhoog naar 18 jaar, uitbreiding meldplicht kilometerstanden voor APK keuringsstations, ondernemersplein voor digitaal zaken doen met de overheid, wettelijke zorgplicht financiële dienstverleners, maximumtarief voor een nieuw rijbewijs van € 38,48.

Stamrechtvrijstelling bij ontslagvergoeding vervalt

Stamrechtvrijstelling bij ontslagvergoeding vervalt

Stamrechtvrijstelling bij ontslagvergoeding vervalt

Verhoging accijnzen, AOW-leeftijd omhoog, stijging bruto minimumloon naar € 1.485,60 per maand, stamrechtvrijstelling bij ontslagvergoeding vervalt - 80% regeling resteert, postzegelprijs omhoog, tarief eerste schrijf inkomstenbelasting gaat omlaag, griffierechten stijgen, hypotheekrenteaftrek wordt gefaseerd beperkt, schenkingsvrijstelling gaat omhoog.

En verder: de algemene heffingskorting wordt inkomensafhankelijk, arbeidskorting wordt inkomensgerelateerd, zuinige personenauto’s worden vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, invorderingsrente wordt minimaal 4%.

Neem voor meer informatie of juridisch advies over deze of andere onderwerpen vrijblijvend contact met ons op.