Ondernemen in het buitenland: Sectorspecifieke regelgeving

Bij het zakendoen over de landsgrenzen heen kunt u te maken krijgen met sectorspecifieke regelgeving. Afhankelijk van de specifieke branche waarbinnen uw dienstverlening plaatsheeft, geldt er onherroepelijk specialistische wetgeving die rechten en plichten verbindt aan uw bedrijfsvoering. Dit geldt evenzeer wanneer u producten of diensten levert vanuit uw vestigingen in het buitenland. In dit kennisartikel besteden we aandacht aan sectorspecifieke regelgeving die u tegenkomt bij het ondernemen in het buitenland.

 

Zakendoen met buitenlandse ondernemers of handelspartners

Ondernemen in het buitenland: Sectorspecifieke regelgeving

Ondernemen in het buitenland: Sectorspecifieke regelgeving

Zakendoen met buitenlandse ondernemers vereist een netwerk van integere zakenpartners waarop u kunt bouwen en waarmee u heldere afspraken kunt maken. Handelspartners met wie u op een fatsoenlijke manier handel kunt drijven. Klanten die zich houden aan uw betalingsvoorwaarden en leveranciers die zich houden aan de overeengekomen leveringsvoorwaarden. Wereldwijd opererende multinationals gaan in dat verband geregeld op handelsmissie, in voorkomende gevallen vergezeld door leden van het Koningshuis en door de wat grotere MKB bedrijven.

Internationaal zakendoen betekent dus het opbouwen van een betrouwbaar handelsnetwerk. Ook op juridisch gebied vraagt een en ander om branchespecifiek maatwerk.

 

Branchespecifieke vereisten

De wijze waarop er zaken wordt gedaan en waarover en hoe er wordt onderhandeld zal - ondanks de globalisering - sterk afhankelijk zijn van de wetgeving en de cultuur van het land waarin u zich op dat moment bevindt. U zult aanzienlijke cultuurverschillen in het zakelijk verkeer met buitenlandse handelspartners tegenkomen. Kennis van de lokale markt alsook van de cultuur van de bevolking en de persoonlijke omgangsvormen is dan ook een absolute must voor internationaal georiënteerde bedrijven.

We nemen nu enkele in het oog springende sectoren onder de loep en bespreken in vogelvlucht de voornaamste branchespecifieke vereisten. We doen dat vanuit bedrijfsrechtelijk oogpunt.

 

Levensmiddelensector

Levensmiddelensector - Fabricage en distributie van voedingsmiddelen

Levensmiddelensector - Fabricage en distributie van voedingsmiddelen

De levensmiddelensector is bij uitstek een tak van sport waarbij van overheidswege strenge branchespecifieke vereisten worden gesteld. Levert u levensmiddelen aan landen buiten de Europese Unie dan is het van belang dat een in het voedingsmiddelenrecht gespecialiseerde advocaat de juridische overeenkomst opstelt dan wel aan een grondige screening onderwerpt. Levert u vanuit het buitenland voeding of dranken aan Nederland dan krijgt u bijvoorbeeld te maken met de Warenwet, die regels geeft over voedsel en over het gebruik van additieven, supplementen en biotechnologie.

 

Fabricage en distributie van voedingsmiddelen

Bij de fabricage en de distributie van voedingsmiddelen kunt u bovendien te maken krijgen met overheidsinstanties zoals de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de Europese EFSA en de Amerikaanse FDA. Te allen tijde dient het productieproces te voldoen aan regels inzake voedselveiligheid en voedselkwaliteit alsmede aan de bijbehorende HACCP, NEN en ISO normen.

 

Voedselverpakkingen en labels, reclame

Voedselverpakkingen, etiketten en labels, reclame uitingen.en gezondheidsclaims

Voedselverpakkingen, etiketten en labels, reclame uitingen.en gezondheidsclaims

Uiteraard dienen ook de food labels van de verpakkingen van voedingsmiddelen en drinkwaren te voldoen aan de wettelijke vereisten van het land waar in deze producten aan de man worden gebracht. Tenslotte mogen er door levensmiddelenfabrikanten in reclame-uitingen, op etiketten en op voedselverpakkingen geen ongefundeerde gezondheidsclaims voedselclaims worden gedaan.

 

Geneesmiddelenindustrie

Ook de geneesmiddelenindustrie is een treffend voorbeeld van een sector waarin vanuit het oogpunt van de bescherming van consumenten en het algemene belang van de Volksgezondheid uitgebreide wet en regelgeving is geïmplementeerd, die van land tot land en zeker per continent kan verschillen. Handelingen met farmaceutica of medical devices kunnen bijvoorbeeld zijn voorbehouden aan vergunninghouders. Denk aan de groothandelsvergunning en de fabrikantenvergunning. Bij wie en hoe u als geneesmiddelenfabrikant een dergelijke vergunning dient aan te vragen en waarvoor maakt onderdeel uit van onze juridische dienstverlening.

 

Geneesmiddelenfabrikant

Branchespecifieke juridische vereisten voor Geneesmiddelenfabrikanten en Medical Devices

Branchespecifieke juridische vereisten voor Geneesmiddelenfabrikanten en Medical Devices

Belangrijke uitgangspunten en richtsnoeren bij de ontwikkeling van geneesmiddelen zijn Good Manufacturing Practices, waaronder traceerbaarheid en Active Pharmaceutical Ingredients. Een belangrijke overheidsinstantie waarmee u als geneesmiddelenfabrikant of importeur in Nederland te maken zult krijgen is de inspectie voor de gezondheidszorg. Vraag als producent of leverancier altijd om ondersteuning van een in het geneesmiddelenrecht gespecialiseerde jurist.

 

Cosmeticabranche

De cosmeticabranche bevat op het gebied van wetgeving veelal dezelfde uitgangspunten die men in internationale verdragen inzake de geneesmiddelenindustrie en de levensmiddelensector aantreft. Denk aan transparantie, regulering en juridische vereisten inzake etikettering. Als producent of distributeur van cosmetica producten krijgt u in dit kader te maken met regels uit de Europese Cosmeticaverordening.


 

Nederlandse markt

Cosmetica mag bijvoorbeeld niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Wilt u parfum, bodylotion, lippenstift, douchegel, nagellak, gezichtscrème, lippenbalsem, huidscrub, shampoo of conditioner op de Nederlandse markt brengen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen over uw vraagstukken omtrent cosmetica en recht.

 

Software en apps - licentieovereenkomst

Zakendoen met buitenlandse ondernemers of handelspartners: sluit altijd een licentieovereenkomst

Zakendoen met buitenlandse ondernemers of handelspartners: sluit altijd een licentieovereenkomst

Houdt u zich bezig met de bedrijfsmatige ontwikkeling van computerprogrammatuur waarbij u activiteiten op het gebied van het ontwikkelen en aanbieden van software ontplooit, dan is het verstandig om een aantal zaken juridisch dicht te timmeren. De in het internationale handelsverkeer meest gebruikte juridische toestemmingverleningsvorm inzake software en apps is de licentieovereenkomst. In dit licentiecontract verleent u als maker van de software toestemming aan de klant om deze te gebruiken dan wel te incorporeren in diens online platform. Zorg er daarbij voor dat u eigenaar blijft van de auteursrechten op de software. Middels een licentieovereenkomst kunt u als het ware uw intellectuele eigendomsrechten verhuren aan de wederpartij.

 

Entertainmentindustrie

Ook in de entertainmentindustrie spelen auteursrechten en naburige rechten een belangrijke rol. Makers en gebruikers van muziek krijgen te maken met muziekrechten een collectieve rechteninstanties zoals Buma/Stemra en Sena. Voor muziekgebruik dient een vergoeding te worden betaald en auteursrechten gelden ook op het internet. In muziekcontracten tussen artiesten en platenlabels alsook tussen componisten, tekstschrijvers en uitgeverijen worden afspraken gemaakt over licenties en overdracht van intellectueel eigendomsrecht.

 

Entertainmentindustrie: Muziekgebruik en auteursrechten

Entertainmentindustrie: Muziekgebruik en auteursrechten

Muziekgebruik en auteursrechten

Ook afspraken omtrent muziekgebruik in film en games zet u op papier. Omdat auteursrechten op muziek in beginsel zijn gebonden aan een bepaald territorium en daarmee aan een specifieke jurisdictie kan het zijn dat er in verschillende landen verschillende regels gelden inzake vergoedingsaanspraken en verbodsrechten. Juridische vraagstukken inzake multiterritoriale licentieverlening alsmede publiek domein in internationale context zijn dan ook zeer complex van aard.

 

Dancemuziek behoort tot Topsectorenbeleid kabinet

Nederland is een belangrijk exportland waar het gaat om Techno en Dance muziek, DJ’s en festival concepten. Om die reden behoort dancemuziek (als onderdeel van de entertainmentindustrie) tot het Topsectorenbeleid van het Nederlandse kabinet, in het bijzonder van het Ministerie van Economische Zaken.

 

Bloembollen en zaadveredeling

Ons land is een belangrijke exporteur van bloembollen en genetisch gemodificeerde zaden. De meeste bloembollen worden geëxporteerd naar de Verenigde Staten, naar Duitsland en naar het Verenigd Koninkrijk. Ook Rusland en Canada zijn (of waren) belangrijke afzetmarkten voor bloembollenhandelsbedrijven. Het gaat met name om tulpen, gladiolen en narcissen.

 

Scheepvaartindustrie

Indien u werkzaam bent in de scheepvaartindustrie kunt u bij ons terecht voor juridische ondersteuning. Als kapitein op zee heeft u uiteraard te maken met territoriale wateren en nautisch recht, maar op de scheepswerf geldt gewoon het civiele recht. Denk daarnaast aan juridisch advies en vergunningen voor beroepsvaart en pleziervaart maar ook voor zaken als onderdelen, reinigingsmiddelen, machinekamer onderhoud en onderwaterverf.

 

Arbeidscontract screenen

Arbeidscontract screenen, kwekersrecht en contractenrecht

Arbeidscontract screenen, kwekersrecht en contractenrecht

Indien u wordt ingezet als ingenieur op schepen in Azië of het Midden-Oosten dan kunnen wij uw arbeidscontract screenen. Ontwikkelt en fabriceert u ventilatiesystemen voor cruiseschepen dan kunnen wij u helpen met licentievoorwaarden, leveringscondities en het behoud van intellectuele eigendom.

 

Kwekersrecht en contractenrecht

Ook in zaadveredeling is Nederland uitblinker. In ons land wordt er op dit gebied grensverleggend onderzoek gedaan met spectaculaire resultaten. Er worden bijvoorbeeld een nieuwe rassen gekweekt om bepaalde eigenschappen van bloemen of planten, maar ook groenten en fruit te versterken. Bij al deze zaken komen belangrijke juridische aspecten om de hoek kijken zoals kwekersrecht, contractenrecht en internationale handelsverdragen. Zorg ervoor dat u goed bent geïnformeerd wanneer u zich bezighoudt met import en export op deze terreinen.

Heeft u vragen of behoefte aan juridische ondersteuning neem dan gerust contact met ons op.