Twee keer proeftijd of proeftijd verlengen bij nagenoeg dezelfde werkzaamheden, mag dit?

Proeftijd verlengen, mag dat?

Nee, omdat de werkzaamheden sterk lijken op het eerdere takenpakket is een tweede proeftijd in beginsel nietig, met potentieel nadelige financiële gevolgen. Daarmee zet de werkgever namelijk een streep door de ontslagbescherming van de werknemer en dat wordt door de wetgever als ongewenst beschouwd.

Read more