Herroepingsrecht Consumenten Wet Koop op Afstand

Herroepingsrecht en Bedenktermijn Consumenten op grond van Wet Koop op Afstand binnen en buiten Europa

Herroepingsrecht: B2C binnen de EU

Particulieren die een product of dienst op internet kopen hebben een bedenktermijn van twee weken. Dit herroepingsrecht vindt zijn grondslag in de Wet Koop op Afstand (art. 7: 46a e.v. BW). Deze wet is een uitvloeisel van de Europese Richtlijn Consumentenrechten (97/7/EG). Het recht op ontbinding zonder reden binnen 14 dagen geldt alleen voor consumenten.

Bedrijven hebben geen recht op cancelen, voor hun geldt gewoon de (koop)overeenkomst. In de EU bestaat er dwingend recht om consumenten te beschermen: een termijn van 14 dagen. Dwingend recht betekent dat daar niet bij overeenkomst (of algemene voorwaarden) van af kan worden geweken. Ook niet door de keuze voor een bepaald rechtssysteem. Vanaf 2014 zal de termijn in de Nederlandse wetgeving worden verlengd van 7 naar 14 dagen.

Omdat consumenten in de contractsverhouding met bedrijven (zoals webwinkels) als de zwakkere partij worden beschouwd gelden er uitgebreidere wettelijke informatieverplichtingen dan bij levering B2B, zoals de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst, leveringskosten, een schriftelijke bevestiging van de bestelling en de uitvoeringstermijn. Daarnaast dient duidelijk te worden aangegeven waar klachten over de dienstverlening of het geleverde kunnen worden ingediend.

Herroepingsrecht en bedenktermijn voor consumenten verschillen vaak in duur binnen en buiten Europa. Op basis van dwingend recht van het land waar de consument is gevestigd.

Herroepingsrecht en bedenktermijn voor consumenten verschillen vaak in duur binnen en buiten Europa. Op basis van dwingend recht van het land waar de consument is gevestigd.

Herroepingsrecht: B2C buiten de EU

Nu is het zo dat ieder land buiten de EU zijn eigen consumentenbeschermende bepalingen heeft. Zo lang die niet strenger zijn dan het herroepingsrecht van 14 dagen is er voor een webwinkelier die verkoopt aan consumenten van buiten de Europese Unie niets aan de hand.

In Canada bijvoorbeeld geldt er een opzegtermijn van 10 dagen, dus die is minder stringent. In Texas geldt er een termijn van 3 dagen, nog strenger dus geen probleem mochten algemene voorwaarden een ruimhartiger periode aangeven.

Echter, Californië kent een termijn van 30 dagen. Wil een consument uit Californië derhalve na 21 of 30 dagen cancelen, dan kan de Nederlandse webshop owner daar niet met succes tegen inbrengen dat er in zijn algemene voorwaarden een ontbindingstermijn van 14 dagen is opgenomen. Vanwege het dwingend recht.

Het maakt daarbij niets uit dat er in diezelfde algemene voorwaarden dan wel terms and conditions staat dat enkel NL recht van toepassing is – men kan dwingend recht van het land van de consument namelijk niet contractueel uitsluiten.

Maar… hoe vaak zal dit in de praktijk voorkomen? Dit is uiteraard mede afhankelijk van de woonplaats van uw particuliere afnemers. Doet u veel zaken met het buitenland dan komt u vaker in aanraking met dwingende bepalingen van buitenlands recht. Wees u in ieder geval bewust van uw rechtspositie in deze.

Algemene Voorwaarden

Dus in verreweg de meeste gevallen kunt u (vanaf 2014) op de termijn van 14 dagen wijzen in het geval iemand (zijnde een consument) na langer dan 2 weken zonder reden wil cancelen. Werpt deze consument vervolgens tegen dat in zijn of haar land regels gelden die een ruimhartiger regime kennen (zoals ’uitzondering’ Californië), dan legt u zich, als dat ook daadwerkelijk het geval is (en dat is bijvoorbeeld te checken adhv het adres op de opzegbrief), daarbij neer. Handig daarbij is een lijst met opzegtermijnen per land.

Men ziet vaak een bepaling in algemene voorwaarden die aangeeft dat de ontbindingstermijn enkel voor consumenten binnen de Europese Unie geldt. Zou dit er niet staan dan geeft de webwinkel hiermee consumenten uit landen met een kortere opzegperiode, of zelfs geen opzegperiode (zoals de meeste Aziatische landen), meer ruimte en dat zou in theorie in het nadeel van de verkoper op afstand kunnen werken.

Overigens kan er in de koopovereenkomst een bedenktermijn worden opgenomen van 14, 21 of zelfs 30 dagen, zolang die maar niet korter is dan de wettelijk verplichte 7 dagen. De ontbindingstermijn mag derhalve langer zijn dan het voorgeschreven minimum van 1 week (2 weken vanaf 2014).

Uitzonderingen uit de Wet Koop op Afstand

Er bestaan een aantal belangrijke uitzonderingen als genoemd in de Wet Koop op Afstand waarbij de consument geen herroepingsrecht heeft. Bijvoorbeeld bij tijdsgebonden diensten of producten op maat, of goederen die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Er is nieuwe wetgeving in de maak die deze soorten goederen en diensten (zoals ringtones en games nadat ze zijn gedownload) benoemt (art. 7: 230p BW).

Dwingend consumentenrecht van buiten de EU kan echter (wederom) voorschrijven dat er, ondanks de uitzondering in de Nederlandse wet, toch bedenktijd is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer men levert aan consumenten uit de VS. Amerikaanse consumentenbeschermende wetgeving kan in die gevallen derogeren aan Nederlandse wetgeving.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen neem dan gerust contact met ons op voor juridisch advies bedrijven.