Juridisch Advies MKB

Top kwaliteit juridisch advies MKB vindt u hier, bij ons. Toegankelijke tarieven.

U wilt succesvol zijn en zoekt juridische ondersteuning...

Wij kunnen u adviseren en bijstaan met juridisch advies MKB inzake arbeidsrechtelijke, ondernemingsrechtelijke, sociale zekerheidsrechtelijke, intellectueel eigendomsrechtelijke en contractenrechtelijke aangelegenheden. Daarnaast kunnen wij u helpen met het opstellen van juridische documenten zoals algemene voorwaarden voor uw beroep, bedrijf of internet site. Ook verzorgen wij bedrijfsjuridisch advies zoals risico-inschatting alsmede risicobeheersing bij het uitvoeren, redigeren, controleren en op juridische consistentie screenen van contracten.

Een greep uit de mogelijkheden:

 • Ondernemingsrecht, zoals juridisch advies MKB, bestuurdersaansprakelijkheid, verkoop- en leveringsvoorwaarden, het beschermen van een merk, aanbestedingen, verhaalsmogelijkheden en schadevergoeding, bedrijfsovernames, Europese Regelgeving, internationaal handelsrecht, fiscaliteiten;
 • Arbeidsrecht, zoals arbeidscontracten, ontslagprocedures, concurrentiebeding, relatiebeding, kantonrechtersformule berekenen, loonvorderingen, proeftijd en arbeidsomstandigheden;
 • Huurrecht, zoals het opstellen en nakijken van huurcontracten voor uw bedrijfspand of kantoorruimte, huurbedingen en bedrijfshuurrecht;
 • Intellectueel Eigendomsrecht, zoals het beschermen van uw ideeën, auteursrechten, naburige rechten, handelsnaam, beeldmerk, logo, copyrights, nationaal en internationaal en merkregistratie;
 • Contractenrecht, hier gaat het om alle mogelijke soorten overeenkomsten tussen partijen alsmede vaststelling, ontbinding, ingebrekestelling, verzuim en schadevergoeding bij niet nakoming, betalingstermijnen, aansprakelijkheid, contracten opstellen;


Alsof dat nog niet genoeg is...

 • Algemene Voorwaarden, ten behoeve van uw beroep, bedrijf of internet site. Zijn ze nog up to date en voldoen ze nog aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands Recht en Europese Regelgeving? Bieden ze U de juiste bescherming tegen aansprakelijkheid? Zijn ze goed ingekleed in Uw website? Is er rekening gehouden met een eventueel aanwezige verzekeringsfaciliteit? Zit er verschil in algemene voorwaarden dienstverlening of leveringsvoorwaarden van producten? In welke taal moet ik mijn betalingsvoorwaarden opmaken? Welk recht is van toepassing bij het internationaal zakendoen? Hanteer ik mijn B2B voorwaarden op de juiste manier?
 • Procesrecht, zoals het opstellen van een dagvaarding, het entameren van een rechtszaak en het reageren op een ingebrekestelling. Uiteraard trachten wij zaken eerst in der minne te schikken alvorens daadwerkelijk te gaan procederen vanwege de hoge proceskosten.
 • Consumentenrecht, houdt u als webshop eigenaar rekening met de Wet Koop op Afstand en voldoet u aan de nieuwe informatieverplichting richting uw klanten? Wij adviseren u graag over de verschillende consumentenrechten waarmee u te maken krijgt bij de levering van uw product of dienst.
 • de Participatiewet (voorheen de Wet Werk en Bijstand) en aanverwante bijstandsregelingen, re-integratie, Wet Dwangsom en Beroep;
 • Sociale Verzekeringen als ZW, WW,WAO/WIA/WAZ, Wajong, TW.

De tekst gaat door onder de afbeelding.

Waar kan ik een VOF contract laten opstellen of checken? Dat kan bij ons. Wij helpen u graag bij het starten van uw bedrijf: alleen of samen met anderen.

Waar kan ik een VOF contract laten opstellen of checken? Dat kan bij ons. Wij helpen u graag bij het starten van uw bedrijf: alleen of samen met anderen.

 

Juridisch advies MKB en Internationaal Privaatrecht (IPR)

Internationaal Privaatrecht (IPR) is van toepassing op gevallen waarbij internationale rechtsverhoudingen een rol spelen. Denk aan een Nederlandse truckchauffeur die in Duitsland schade berokkent aan een Poolse vrachtauto. Bepaalde (geratificeerde) internationale verdragen geven dwingende regels over verwijzend recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen.

IPR geeft antwoord op de vraag welk recht van toepassing is op een bepaalde casus en welke rechter of forum over dat betreffende recht dient recht te spreken (ontvankelijkheid). En in welke volgorde een en ander dient te geschieden. Nederland heeft bepaalde vraagstukken van internationaal privaatrecht vanaf 2012 in het nieuwe Boek 10 BW (Burgerlijk Wetboek) geregeld (conflictenrecht).

Wat kunnen we nog meer voor u doen?

Laat u adviseren en bijstaan door een in het ondernemingsrecht gespecialiseerd bedrijfsjurist ! Klik hier voor de tarieven. Neem voor juridisch advies MKB, of voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag met raad en daad terzijde. Zie voor voorbeelden van zaken die u als bedrijfseigenaar kunt tegenkomen onze juridische kennisartikelen op onze blog.

Begin bij het begin.

Juridisch Advies Voor Bedrijven | Opstellen VOF contract

Voorbeelden van ondernemingsrechtelijke vragen zijn:

 • Bij wie kan ik mijn VOF contract laten controleren op juridische consistentie?
 • Ik wil mijn partner uit de VOF uitkopen maar we hebben niets op papier. Wat nu?
 • Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid?
 • Hoe kan ik een BV met holdingstructuur oprichten?
 • Kunt u voor ons een distributieovereenkomst opstellen?
 • Ik wil ontslag geven aan een werknemer. Wat zijn de juridische mogelijkheden en de daarbij behorende kosten?
 • Hoe zit het met voor mijn bedrijf relevante Europese regelgeving?
 • Hoe kan ik mijn merk beschermen?
 • Wat zijn industriële eigendomsrechten?
 • Waar kan ik terecht voor juridisch advies voor bedrijven?
 • Voldoen de door mij gehanteerde verkoop- en leveringsvoorwaarden wel aan de wettelijke eisen?
 • Hoe zit het met het vennootschapsrecht?

Het geheim van een succesvolle startup?

 • Hoe maak ik optimaal gebruik van mijn intellectueel eigendom?
 • Hoe kom ik in contact met een gespecialiseerd bedrijfsjurist?
 • Op wie kan ik schade verhalen en hoe gaat dat in zijn werking?
 • Wat is de reikwijdte van mijn huurcontract?
 • Welke wet- en regelgeving is voor mijn onderneming van belang?
 • Wanneer moet er worden aanbesteed en hoe werkt dat precies?
 • Hoe gaat het omzetten van een eenmanszaak naar een BV in zijn werking?
 • Welke problemen kom ik tegen als ik handel wil drijven met Belgie of Duitsland?
 • Heb ik algemene voorwaarden nodig?
 • Hoe moet ik een octrooi aanvragen?
 • In welke talen moeten mijn algemene voorwaarden webwinkel zijn opgesteld?
 • Heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?
 • Heb ik een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig?
 • Laat ik niks liggen op fiscaal gebied, betaal ik niet teveel belasting?


Bedrijfsjuridisch Advies

U kunt bij ons terecht voor bedrijfsjuridisch advies. Denk aan arbeidsrechtelijke kwesties die betrekking hebben op uw personeel. Voorbeelden van arbeidsrechtelijke vragen die u ons zou kunnen stellen zijn:

 • Hoe zit het met ontslagvergoedingen en de Kantonrechtersformule?
 • Voldoen mijn arbeidscontracten en -voorwaarden aan de nieuwste regelgeving?
 • Mijn bedrijf zit midden in een reorganisatie. Wat is arbeidsrechtelijk mogelijk?
 • Ik wil ontslag geven aan een werknemer. Wat zijn de juridische mogelijkheden en de daarbij behorende kosten?
 • Hoe schrijf ik een ontslagbrief? 
 • Wat zijn de arbeidsrechtelijke consequenties van de overname van bedrijfsactiviteiten?
 • Hoe los ik arbeidsconflicten met individuele medewerkers op?
 • Wat zijn de risico's van het werken met tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten?
 • Wanneer wordt een tijdelijk contract omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd, met bijbehorende ontslagbescherming?

En dat is nog niet alles:

 • Waar vind ik een goede jurist arbeidsrecht die ook verstand heeft van bedrijfsjuridisch advies?
 • Ik wil ontslag geven aan een bediende. Hoe zit het met de opzegtermijn?
 • Hoe zit het met de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte?
 • Wat zijn de juridische risico's van de arbeidsomstandigheden van mijn medewerkers?
 • Welke mogelijkheden heb ik bij het onderhandelen met vakbonden?
 • Hoe zit het met het concurrentiebeding?
 • Wat is een stamrecht BV ? Is dat niet afgeschaft?
 • Wanneer wordt een tijdelijk contract omgezet in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd?

Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden.